Jätä linkit väliin

Päänavigointi

Päänavigointi

Aina ajantasainen HSEQ-lakitietopalvelu - Health, Safety, Environment, Quality - auttaa sinua tuntemaan keskeiset lakisääteiset velvoitteet sekä varautumaan tuleviin muutoksiin. HSEQ-ammattilaisten käyttöön suunniteltu palvelu on jatkuvasti päivittyvä ulkoistettu lakiseurantapalvelu. Juridiikan ja HSEQ-ammattilaisten yhteistyössä tuottamaan tietopalveluun päivitetään Suomen laajimmista ajantasaisista lakitietokannoista HSEQ-alueen keskeiset säädökset, hallituksen esitykset ja oikeustapaukset.

Työturvallisuus, työterveys, ympäristö ja kemikaalilainsäädäntö

HSEQ-lainsäädäntöä käsittelevät uutiset

Palvelu tarjoaa Suomen ainoan reaaliaikaisen juridisen uutispalvelun Edilexin HSEQ-alueen toimitetut uutiset. Juristitoimittajamme seuraavat päivittäin kotimaista ja eurooppalaista uutisvirtaa ja tiivistävät käyttöösi alan kiinnostavat uutisaiheet. Uutisissa analysoidaan tiiviisti ja taustoitetusti se, mitä pitää tietää juuri nyt. Uutisarkistosta on kätevä hakea aiempia uutisia.
Palvelun avulla pysyt ajan tasalla toimintaanne liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja myös valmisteilla olevista muutoksista. Saat myös tiedon keskeisimpien tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä. HSEQ-asiantuntijablogissa seuraat kätevästi kirjoituksia alan ajankohtaisista aiheista.

Työsi kannalta olennainen tieto aina ajantasaisena ja helposti saatavilla

Selkeä ja helppokäyttöinen palvelu on juristien jatkuvasti ylläpitämä. Aineistot ovat aina päivitettyinä valmiina käyttöösi ja palvelun haut löytävät ne. Taustatyössä on käyty läpi kaikki lait ja asetukset sekä muu Suomen säädöskokoelma, esityöt sekä alan uutisvirta ja koulutukset. Tiivistetty ja toimitettu sisältö toimitetaan digitaalisena luettavaksesi linkitettynä oikeisiin kohtiin lainsäädäntöä. Palvelu esittää lainsäädännön toimitetussa muodossa selkein merkinnöin ja yhdistäen tarvittavat tiedot lainvalmistelusta aina oikeuden päätöksiin asti.

Opetusvideot ja oikeustapaustiivistelmät

Voit täydentää peruspalvelua yhteistyökumppanimme 3T Ratkaisut Oy:n tuottamin lisäpalveluin, joissa on alaan liittyvien alempien oikeusasteiden työturvallisuusaiheisia oikeustapauksia tiivistelmineen sekä koulutusvideoita.

Palvelu toimii kaikissa laitteissa – voit käyttää sitä missä ja milloin vain

HSEQ-lakitietopalvelu on käytettävissäsi kaikissa päätelaitteissa – niin toimistossa, tuotantotiloissa kuin työmailla. Käyttäjätunnuksen lisäksi palvelua on mahdollisuus käyttää IP-tunnistuksella ilman tunnuksia, jolloin palvelu avautuu käyttöön suoraan koneeltasi yrityksen verkossa.

HSEQ-lait sisältöä ovat

HSEQ-lakiseurannan aihealueet:

 • Työterveys, terveydensuojelu
 • Työsuojelu ja työturvallisuus
 • Ympäristö
 • Työsuhde
 • Kemikaalit, räjähteet ja muut vaaralliset aineet
 • Työvälineet ja laitteet
 • Rikosoikeus ja vahingonkorvaus
 • Tilaajavastuu ja kuluttajansuoja

Palvelussa on HSEQ-sisältöä seuraavista aineistoista:

 • Säädökset
 • Lait
 • Asetukset
 • Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset
 • Hallituksen esitykset
 • Oikeuskäytäntö
 • Korkeimman oikeuden ratkaisut
 • Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
 • Hallinto-oikeuksien ratkaisut
 • Hovioikeuksien ratkaisut
 • Vakuutusoikeuden ratkaisut
 • Työneuvoston ratkaisut

Lisäpalvelut

 • HSEQ-koulutusvideot
 • Alempien oikeusasteiden työturvallisuusaiheisia oikeustapauksia tiivistelmineen

Toimitetut HSEQ-alueen lakiuutiset
HSEQ asiantuntijablogi

 

HSEQ-lait.fi tuo varmuutta ja tehoa työturvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja laatuasioiden hoitamiseen

 • Lakiseurannan avulla varmistat johtamisjärjestelmien (ISO, OHSAS) ja lainsäädännön vaatimusten täyttymisen.
 • Varaudut ajoissa tuleviin säädösmuutoksiin.
 • Pidät järjestelmäsi ajan tasalla ja pystyt nopeasti tarkistamaan noudatettavat säädökset.
 • Todennat asiakkaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille, että toteutatte ennakoivaa HSEQ-johtamista myös käytännössä.
 • HSEQ-lait löytyvät aina yhdestä paikasta ja säästät aikaa. Näin varmistat, että käytössäsi on aina ajan tasalla olevat säädökset ja menetelmät.
 • Näet oikeuden päätöksistä, miten oikeustapauksia on ratkaistu ja millaisia tapauksia on käsitelty.
 • Työsuojeluvastuuta ja sisäistä tiedotusta on helpompi toteuttaa, kun relevantit säädökset ovat helposti saatavilla.
 • Kehität organisaatiosi työturvallisuuskulttuuria ja vähennät liiketoiminnan häiriöitä.