Jätä linkit väliin

Päänavigointi

Päänavigointi

Liikennehankkeiden työtapaturmat vähenivät edellisvuosista

1.6.2016

Liikennehankkeiden työmailla tapahtui vuonna 2015 vähemmän työtapaturmia kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 esimerkiksi tiehankkeiden määrä kasvoi ja samalla työtapaturmien määrä kuitenkin väheni. Myös ratahankkeissa työtapaturmien määrä laski vuoteen 2014 verrattuna. Vesiväylähankkeissa työturvallisuus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Liikennehankkeiden työtapaturmien määrä vähentyi viime vuonna. Vaikka työmaiden turvallisuus parantui monissa liikennehankkeissa, ei kaikkia työtapaturmia onnistuttu ehkäisemään. Vuonna 2015 tiehankkeissa tapahtui neljän vakavan työtapaturman lisäksi yksi kuolemaan johtanut työtapaturma. Rata- ja vesiväylähankkeissa ei sen sijaan tapahtunut vuonna 2015 yhtäkään ihmishenkeä vaatinutta työtapaturmaa.

Turvallisuustilastoista apua työmaiden turvallisuuden parantamiseen

Työmaiden turvallisuuden parantaminen on usean asian summa. Turvallisuuden parantamistyössä yhtenä keinona on turvallisuuspoikkeamatietojen kerääminen.

–Keräämme turvallisuuspoikkeamatilastoja liikenteen rakennus- ja kunnossapitohankkeilta. Turvallisuuspoikkeamien keruun tavoitteena on löytää kehittämistä kaipaavia työ- ja liikenneturvallisuuden kohteita, jotta turvallisuustyö voidaan kohdistaa tärkeimpiin kohteisiin, toteaa Liikenneviraston liikenneturvallisuusasiantuntija Mervi Kulha.

Turvallisuustyön kohdistamisen tueksi Liikennevirasto on viime vuonna kerännyt ensimmäistä kertaa tietoa tapaturma- ja vaaratilanteiden taustatekijöistä.

–Viime vuonna yleisimpiä tapaturma- ja vaaratilanteiden taustatekijöitä olivat puutteelliset varusteet, vaaralliset työmenetelmät, työmaan huonot kulkutiet, sääolosuhteet sekä työntekijöiden tarkkaavaisuuden puute, Kulha sanoo.

Monet työtapaturmista estettävissä

Työtapaturmien tilastoista selviää, että valtaosa työtapaturmista olisi ollut mahdollista estää. Esimerkiksi monet käsiin kohdistuneet tapaturmat olisi voitu välttää suojakäsineillä. Työntekijöiden puutteellisen varustuksen lisäksi monia työtapaturmia aiheuttivat huonot kulkutiet ja tarkkaavaisuuden puute. Esimerkiksi tiehankkeissa monet sairauspoissaoloon johtaneista työtapaturmista johtuivat huolimattomasta ajoneuvosta poistumisesta. Myös ratahankkeissa korostuivat liikkumiseen liittyvät tapaturmat.

–Tällaisia tapaturmia voitaisiin tehokkaasti ehkäistä kiinnittämällä työmailla enemmän huomioita tarkkaavaisuuteen sekä kulkuteiden siisteyteen ja kuntoon, Kulha muistuttaa.

Lopuksi Kulha toteaa, että työmaalla kiire ei saisi koskaan mennä turvallisuuden edelle.
–Vakava työtapaturma voi sattua myös hyvin rutiininomaisessa toiminnassa, mikäli työmaalla toimitaan kiireessä.

Tarkempi analyysi vuonna 2015 liikennehankkeilla sattuneista työtapaturmista, vaaratilanteista sekä muista liikenne-, ympäristö- ja omaisuusvahinkotapauksista löytyy

» Liikenneviraston turvallisuuspoikkeamien vuosijulkaisusta

Fakta: Vuoden 2015 työtapaturmat Liikenneviraston liikennehankkeissa

  • Tiehankkeissa tapahtui 48 työtapaturmaa (16 investointihankkeilla ja 32 kunnossapitohankkeilla)
  • Tiehankkeiden työtapaturmissa menehtyi yksi henkilö
  • Ratahankkeissa tapahtui 34 työtapaturmaa (15 investointihankkeilla ja 19 kunnossapitohankkeilla)
  • Vesiväylähankkeissa tapahtui 4 työtapaturmaa

(Liikennevirasto)

Työturvallisuuslait-palvelun avulla pysyt jatkuvasti ajan tasalla työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä ja lainsäädännön kehityksestä. Työturvallisuuslainsäädäntöä käsittelevät uutiset sekä hallituksen esityksen auttavat seuraamaan lainsäädännön muutoksia. Lisäpalveluina videoita ja käytäntöjä.