Jätä linkit väliin

Päänavigointi

Päänavigointi

Blogi

Keskity olennaiseen

”Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi” Albert Einstein Kuinka hyvin lean, ketterä ajattelu sopii juridiikkaan? Voisiko juridiikkaa yksinkertaistaa? Jätän tämän jokaiselle pohdittavaksi. Luulenpa, että moni teistä ajattelee, että miksipä ei. Olen itse pohtinut asiaa niin, että juridiikassa on tärkeä keskittyä olennaiseen, erityisesti kun lakeja sovelletaan arjessa, työelämässä. Toimin itseLue koko juttu

Työturvallisuuslait-palvelun avulla pysyt jatkuvasti ajan tasalla työturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä ja lainsäädännön kehityksestä. Työturvallisuuslainsäädäntöä käsittelevät uutiset sekä hallituksen esityksen auttavat seuraamaan lainsäädännön muutoksia. Lisäpalveluina videoita ja käytäntöjä.

Työturvallisuusrikostuomion ja yhteisösakon merkitys

Työturvallisuusrikostuomion ja yhteisösakon merkitys kasvaa? – hankintalain uudistus ja sakkojen korottaminen vireillä. Yhteisösakko tuomitaan lähes aina työturvallisuusrikoksen yhteydessä. Noin 90 % Suomessa tuomituista yhteisösakoista tuomitaan työturvallisuusrikoksesta, vaikka yhteisösakko on mahdollinen myös esim. ympäristörikoksista tai talousrikoksista. Yhteisösakon käytännön merkitys yrityksille on ollut tähän saakka vähäinen. Sakot ovat olleet euromäärältään pieniä suhteessa yrityksen taloudelliseen kantokykyyn. Yhteisösakko tuomitaanLue koko juttu

Business Coachit Tiina Alahautala ja Henna-Riikka Huhta: Terveyden johtamisella tulosta

Yrityksissä puhutaan tänä päivänä paljon työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta yrityksen tulokseen. Työhyvinvointi on hyvin laaja käsite pitäen sisällään terveysasioiden lisäksi yrityksen koko henkilöstö- ja esimiestyön, työyhteisön osaamisen, suorituksen johtamisen unohtamatta työntekijän omaa asennetta ja arvoja. Kokonaisuuteen kuuluvat myös panostukset omaan ja muiden työhyvinvointiin. Terveyden johtamisella pyritään rajaamaan tästä kentästä ne asiat, jotka liittyvät suoraan työntekijöidenLue koko juttu

Palomies todettu yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista

8.6.2016 Vasta valmistuneen Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. Savusukeltajat ovat yksi eniten naftaleeneille altistuva ammattiryhmä. Lisäksi he altistuvat pyreeneille sekä bentseenille yli toimenpideraja-arvojen. Pelastuslaitosten olisikin ryhdyttävä välittömästi toimiin altistumisten vähentämiseksi. Palomiehet altistuvat sammutustehtävissä paitsi savusukelluksen aikana myös toimiessaan tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemallaLue koko juttu

Liikennehankkeiden työtapaturmat vähenivät edellisvuosista

1.6.2016 Liikennehankkeiden työmailla tapahtui vuonna 2015 vähemmän työtapaturmia kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 esimerkiksi tiehankkeiden määrä kasvoi ja samalla työtapaturmien määrä kuitenkin väheni. Myös ratahankkeissa työtapaturmien määrä laski vuoteen 2014 verrattuna. Vesiväylähankkeissa työturvallisuus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikennehankkeiden työtapaturmien määrä vähentyi viime vuonna. Vaikka työmaiden turvallisuus parantui monissa liikennehankkeissa, ei kaikkia työtapaturmia onnistuttuLue koko juttu

Työryhmä yhtenäistäisi sairauslomien pituuksia

Tavoitteena muun muassa sairauspoissaolojen vähentäminen Helsinki 26.8.2016 Työterveyslaitoksen kokoama työryhmä esittää, että lääkäreille laadittaisiin ohjeita sairauslomien pituudesta. Nykyisellään eri lääkärit määräävät varsin erimittaisia sairauslomia samoihin sairauksiin. – On näyttöä siitä, että sairauspoissaolojen arviointi vaihtelee. On tarvetta yhdenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen, sanoo työryhmän johtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitokselta. Tasavertaisuuden lisäksi suunnitellun ohjeistuksen julkilausuttu tavoite on vähentää sairauspoissaoloja jaLue koko juttu